Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Flukowskiego w Świnoujściu od wielu lat bierze udział w Programie Wieloletnim pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 -Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. W roku 2019 biblioteka otrzymała dotację w kwocie 23 800 zł na zakup nowości wydawniczych. Zadanie zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

                                                                  bn