Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Flukowskiego w Świnoujściu od wielu lat bierze udział w Programie Wieloletnim pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 -Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. W roku 2020 biblioteka otrzymała dotację w kwocie 15 0000 zł na zakup nowości wydawniczych. Zadanie zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury,Dziedzictwa Narodowegoi Sportu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

                                                                  bn